CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GIA ĐÌNH KẾT HỢP VĂN PHÒNG

Hạng mục: KHUNG NHÀ KẾT CẤU THÉP

Khối lượng kết cấu: 35.000 kg

Khối lượng sàn deck: 586 m2