CẦU TRỤC 3T – DỰ ÁN KHO 8438 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH EEMC

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ (SPECIFICATION)
– Mã hiệu/Model :   CT- 3,0 T – Vận tốc nâng/hạ/Lifting/lowering speed:          7,5 m/min
– Số chế tạo/ Serial No: N0 01 – Vận tốc d/c xe con/Cross speed:                  20,0 m/min
– Năm sản xuất/Manufacture date :    2020 – Vận tốc d/c thiết bị/Long travel speed:           20,0 m/min
– Nhà chế tạo/ Locally made :  Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Việt Nam – Khẩu độ, công xôn/Aperture, cantilever:             10,360 m
– Tải trọng thiết kế/Design load:   3,0 tấn – Độ cao nâng móc (chính, phụ)/Lifting height: 5,5 m
– Tải trọng làm việc lớn nhất/ Working load:  ≤ 3,0 tấn – Trọng tải ở đầu tự do của công xôn/Load in cantilever ending:  / tấn
– Công dụng/ Uses: Nâng, hạ và di chuyển tải